Speelstraten

Vrije tijd Kinderen en jongeren

Beschrijving

Tijdens mooie dagen spelen we graag buiten, in dichtbevolkte gebieden zoals het centrum van de stad is dat niet altijd evident. Ouders zijn vaak (terecht) bezorgd over de verkeerssituatie, dat wordt in Lokeren opgelost door de inrichting van speelstraten!

Wat is een speelstraat?

  • Een speelstraat is een buurtinitiatief dat het mogelijk maakt voor kinderen om tijdens de aangevraagde periode te spelen in en op de straat.
  • Gedurende een paar dagen of weken krijgt jouw straat de titel ‘speelstraat’. De Dienst Sport en Jeugd biedt jullie een hele hoop speelmateriaal aan!
  • Tijdens de speelstraatperiode wordt de straat tussen 13 uur en 20 uur verkeersvrij gemaakt. Ook voor de volwassen kan dit een gelegenheid zijn om elkaar beter te leren kennen en zo de buurt (extra) leven in te blazen.

BELANGRIJK:

De speelstraat kan enkel worden ingericht tijdens de paas- en zomervakantie voor een periode van maximum twee aaneengesloten weken in de paasvakantie en maximum drie weken aaneengesloten weken in de zomervakantie. 

Voorwaarden

Zelf een speelstraat organiseren?

Je straat moet aan een paar voorwaarden voldoen:

  • De bereikbaarheid van de omliggende straten mag niet in het gedrang komen. Er moeten mogelijkheden zijn voor een normale doorstroming van het verkeer rond de speelstraat.
  • De speelstraat moet een gemeenteweg zijn, dus gewestwegen komen niet in aanmerking. 
  • Naast de volledige straat moet de mogelijkheid bestaan dat er slechts een deel van de straat als speelstraat ingericht wordt indien het gaat om lange of grote straten, of in straten met veel kruispunten.

Procedure

Breng voor je aanvraag een aantal zaken in orde: 

  • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als er minimaal één maar bij voorkeur twee speelstraatverantwoordelijke(n) zijn, die in de aangevraagde straat wonen en zich engageren voor de organisatie. Ook welzijnsorganisaties die in de straat gevestigd zijn, kunnen fungeren als speelstraatverantwoordelijke.


  • Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 66% van de bewoners akkoord gaat. Dit percentage wordt vastgelegd aan de hand van een bevraging opgemaakt door Stad Lokeren. Alle handelszaken, winkeliers, … die in de straat gevestigd zijn, moeten zeker hun akkoord geven. Elk huisnummer dat in de straat woont, heeft hierbij één stem. 

Alle stappen doorlopen? 
Doe dan hier via het online evenementenloket je aanvraag. 

Welke bestanden stuur je mee in bijlage? 
Speelstraatverantwoordelijke(n) en de bewonersenquête.

Dienst Jeugd ondersteunt in materiaal
Vanuit de dienst Jeugd stellen we een heleboel materiaal ter beschikking dat je kan gebruiken om je speelstraat vorm te geven.


Regelgeving

Stedelijk reglement speelstraten

Jeugddienst

Contact

Sportlaan 2, 9160 Lokeren
09 235 31 13
jeugddienst@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Op 28/5 en van 25/06 tot en met 27/08 is de infobalie op zaterdag gesloten.
Voor inschrijvingen en andere vragen zijn wij bereikbaar van maandag tot vrijdag tijdens de openingsuren.
De clubs kunnen wel nog steeds terecht bij de toezichter.