Vaste standplaats op de markt

Ondernemen Vergunningen

Beschrijving

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer dien kan je hiervoor een aanvraag indienen door te mailen naar economie@lokeren.be.

Als kandidaat aanvrager word je, mits je over de nodige documenten beschikt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor jij als eerste in aanmerking komt, kan je een abonnement verkrijgen.

Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor jij jou ook kandidaat kan stellen.

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Beschikken over een ondernemingsnummer waar de toelating ambulante handel is aan gekoppeld. Het koppelen van deze toelating kan je regelen via een erkend ondernemingsloket.

 • Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, indien van toepassing, een keuringsattest voor jouw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • Als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

 • Als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

 • Als je gegiste en/of sterke drank wil verkopen (geen consumptie ter plaatse), is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet je aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen

Procedure

Je kan jouw kandidatuur indienen via mail naar economie@lokeren.be met de vermelding van:

 • je contactgegevens: naam, adres, mail, GSM nummer;
 • een omschrijving van de producten die je verkoopt;
 • de gewenste afmetingen van je standplaats;
 • je ondernemingsnummer

en voegt hierbij volgende documenten:

 • een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid 
 • een kopie van het attest keuring elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van het attest keuring gasinstallatie (indien van toepassing);
 • een kopie van de registratie, erkenning of toelating van het FAVV (indien van toepassing);
 • een drankvergunning voor reizende drankgelegenheid (indien van toepassing);
 • een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken (indien van toepassing).

 Je dient de aanvraag in te dienen:

 • per brief tegen ontvangstbewijs
 • per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
 • per e-mail (duurzame drager tegen ontvangstbewijs)

gericht aan de gemeente t.a.v. het college van burgemeester en schepenen. Jouw aanvraag wordt chronologisch ingeschreven in het wachtregister. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de standplaats.

Geldig tot

 • Abonnement: de abonnementen zijn standaard van onbepaalde duur, tenzij anders bepaald bij de toewijs van een abonnementsplaats door het college van burgemeester en schepenen.
 • Opname in wachtregister: het wachtregister wordt elke 3 kalenderjaren geactualiseerd.

Dienst Economie

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
economie@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten